Değerli Adaylar;
 
Biz, sürekli gelişimi hedefleyen, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en iyiye ulaşmaya çalışan ve örnek şirketler kurmayı amaçlayan bir grubuz.  
Vicco bünyesinde bizlerle beraber çalışacak olan arkadaşlarımızı da grubumuzun kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda şirketlerimizi geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişilerden seçmeye özen gösteriyoruz.
 

Personel işe alım ve yerleştirmelerde adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerini değerlendirerek niteliklerine uygun olarak doğru pozisyonlarda olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.
Rekabet üstünlüğünde bir adım önde olabilmenin önemli kriterlerinden birinin; bütünleşmiş işgücünün eğitimi ve geliştirilmesi olduğuna inanıyoruz. Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, grubumuzun gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızı geliştiriyor, farklı gelişim fırsatları ve ortamları sunmaya gayret ediyoruz.

 
İşe Alım
İşe alım sürecimiz, ilanlara yapılan başvurular arasından, ihtiyaçlar doğrultusunda aranılan nitelikteki adayların belirlenmesi ve görüşmeye çağırılmasıyla başlar. Bu adaylarla, İnsan Kaynakları departmanı ve ilgili iş birimlerinin yöneticileri gerekli görüşmeleri yapar. Yapılan değerlendirmeler neticesinde pozisyona uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır ve karşılıklı anlaşma neticesinde çalışmaya başlarlar. 
 

Eğitim ve Gelişim
Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, şirketimizin gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızı geliştiriyoruz. Eğitim, gelişim araçlarından sadece biridir; gelişim fırsatları ve ortamı yaratılarak, çalışanların gelişimlerini sürekli takip etmek esas görevlerimizdendir.
 

Performans Değerleme ve Kariyer Planlama
Yıl başında yönetici ve çalışan arasında gerçekleştirilen Hedef Belirleme Görüşmesi ile şirket hedefleri ile entegre bir şekilde yıl içerisinde çalışanın kendisinden beklenen hedefler belirlenir. Bu hedeflere ait gerçekleşmeler yıl içerisinde belirli dönemlerde izlenir ve düzeltici önlemler alınır. Yıl sonunda, çalışanın yılbaşında belirlenmiş olan hedeflerine ne ölçüde ulaştığı saptanır.
 

Yapılan değerlendirmelere ve organizasyondaki gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli adayların yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli bir hedefimizdir. Şirketimizin vizyon, hedef ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli kişilerin şirket içerisinde değerlendirilmeleri ise önemli bir önceliğimizdir.
 
Sorumluluk sahibi, inisiyatif almaktan korkmayan, azimli ve kendini sürekli geliştirmeyi hedeflemiş, değişime açık adaylarla aynı yolda yürümekten büyük onur duyarız. Bu yolda bizlerle beraber olmak isteyen azimli arkadaşları aramızda görmeyi ümit ediyoruz.
 


İnsan Kaynakları Uzmanı / Fehime AÇIKKOL

 

 

Copyright 2014-2015 © Vicco Kariyer. Tüm hakları saklıdır.